кардан

 • 61бастан — [بستن] 1. гиреҳ карда пайвастан, нӯг ба нӯг васл кардан (нӯги ду риштаро) 2. чизеро ба чизе ё ба ҷое бо банд пайвастан (аспро ба ароба, харро ба дарахт, барзаговро ба ҷуфт ва ғ.); муқоб. кушодан 3. печондан (чизеро ба чизе); салла бастан салларо… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 62буридан — [بريدن] 1. чизеро бо ягон олоти тезу буранда ба ду ҳисса ё зиёда аз он ҷудо кардан; пора кардан, қатъ кардан; чок кардан, тилим кардан; гул буридан а) гул кандан; б) нақшу нигор баровардан (дар рӯи чизе); в) тиб. амалиёти махсуси тиббӣ барои… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 63гузаронидан — [گذراندن // گذرانيدن] тарзи бавоси таи гузаштан 1. чизеро аз даруни чизе убур додан (мас., риштаро аз сӯрохи сӯзан); чизеро ба воситаи чизе интиқол додан 2. касеро ё чизеро аз ҷое ба ҷои дигар бурдан; тағйир додани ҷои касе ё чизе; аз дарё… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 64кандан — [کندن] 1. кофтан, ҳафр кардан, кофта чуқур ё ковок кардан; кофта гирифтан (мас. заминро); чоҳ кандан а) заминро кофта чуқур кардан барои баровардани об; б) киноя аз қасди бад кардан 2. ҷудо кардан; чида гирифтан (мас., ҳосили дарахтеро): гул… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 65қарор — [قرار] а 1. ором; оромиш, осоиш; қарор надоштан дар ҷое а) ором набудан, собит набудан, дар ҳоли ҷунбиш ва ҳаракат будан; б) ором нагирифтан, дер наистодан дар ҷое; қарор аз касе бурдан орому осоиши касеро барҳам додан, касеро беқарор кардан;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 66баланд — [بلند] 1. афрошта, боло; муқоб. паст: девори баланд, кӯҳи баланд 2. дароз, навча, муқоб. кӯтоҳ: қади баланд 3. бисёр, зиёд, афзун: иқтидори баланд 4. тез, гузаро, шунаво (оид ба садо, ханда): баланд баланд хондан 5. бисёр сахт, бошиддат: оташи… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 67боло — I [بالا] 1. қисми баланди ҳар чиз, забар, фавқ; муқоб. поён, зер: ҳуҷраи болои дарвоза, иморати болои арк 2. рӯй; рӯи чизе; муқоб. таг (таҳ): болои дастархон, болои кат (хобидан), болои миз, болои майсаву сабза 3. сар, тор, фарқи сари чизе: болои …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 68гуфтан — [گفتن] 1. гап задан, ҳарф задан, сухан кардан; ба забон овардан; изҳор кардан, баён намудан 2. нақл кардан, ҳикоят кардан; ривоят кардан: мегуфтанд, ки… 3. номидан, ном бурдан 4. ба назм даровардан, сароидан: шеър гуфтан 5. ният кардан, ирода… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 69дод — I [داد] асоси замони ҳозира гузашта аз додан II [داد] 1. бахшиш, ато; инъом 2. адл, инсоф, адолат; дод густурдан адлу инсоф пойдор кардан, адолат ба кор бурдан; дод додан қатъи низоъ кардан; адолат ба кор бурдан, ҳукм ба тарафи ҳақ кардан; доди… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 70нигоҳ — (нигаҳ) [نگاه // نگه] чашмандозӣ барои дидан, нигариш; дид, назар; нигоҳи беҷо назари бад; нигоҳи гарм нигариши меҳромез; нигоҳи дуздида назари пинҳонӣ; нигоҳи маънидор нигоҳе, ки бо он матлабе ифода меёбад; нигоҳи пурсиш нигоҳи суол омез; нигоҳи …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ